CodeBlack7

CodeBlack7

?מהו CodeBlack7

לאחר 20 שנה בשירות של יחידות מיוחדות וארגוני מודיעין שונים, החלטנו בשנת 2012 להקים חברת קוד # Black7 על מנת להביא את היכולות המודיעיניות של מדינות וארגוני מודיעין לעולם העסקים.

היכולות של, C # B7 מאפשרות למקבלי ההחלטות לקבל החלטות אמינות בזמן אמת, ובכך להפחית סיכונים ולבדוק משאבים. יחד עם זאת המודיעין של C # B7 מאפשר למקסם את הרווחים הקיימים לנצל מקורות מידע ופיסות מידע שיכולות להוביל להזדמנויות עסקיות שהיו בזמינים בעבר.

:הייחודיות שלנו

היתרון של השיטה: קוד # Black7 מצליחה לשלב בין cybint לבין humint ולנצלם בעולם העסקי. אנו מסוגלים לשלב שני עולמות של תוכן: 1. מודיעין 2. עסקים. אנו מתרגמים מטרות ויעדים עסקיים לשפת המודיעין, כך שמערכות המודיעין שלנו יוכלו לאסוף את המידע הרצוי. המודיעין הזה עובר ניתוח של תרגום עסקי כדי שמנהלים יוכלו לקבל החלטות מבוססות על סמך הממצאים.

?BD מה עושה אקסלנט

פרויקט זה היה מורכב מכיוון שהוא כלל מספר רב של אלמנטים. היה עלינו לבנות את מבנה החברה מהתחלה כולל תרבות ארגונית, מודלים עסקיים, תמחור, מיתוג, ניהול פיננסי, חלוקת תפקידים, בניית מוצרים ושיווקם. לאחר של הבניה שערך כמה חודשים, התחלנו בשלב היישום ופנינו לחברות בינלאומיות שראינו אותן צרכניות של מודיעין עסקי. בנינו את האסטרטגיה של המכירות על סמך התובנות שקיבלנו מהשוק ושכללנו את השיטה השיווקית.

במסגרת הפרויקט נכללו שיחות ייעוץ רבות מצד אחד וגם עבודת שטח אינטנסיבית על מנת לפתוח דלתות לחברות בינלאומיות